שאלות ותשובות

מה ההבדל בין בית בקיבוץ לבין חברות אחרות?

הדפסה

תחום הבניה לחברים בקיבוצים אינו מושך אליו חברות בניה "רגילות". נדרשות מיומנויות ייחודיות המשלבות יכולות והבנה בניהול קיבוצי ,בתוספת ליכולות והבנה בתחומי הבניה, איתנות פיננסית /כספית נדרשת גם היא.

כיום פועלים גופים מעטים בלבד בתחום זה. חלקם עוסקים בייעוץ לקיבוץ ובניהול התהליך כשהקיבוץ משמש כיזם, ומיעוטם פועלים כיזמים מטעם הקיבוץ (בעיקר באזורי הביקוש).

בית בקיבוץ הגדירה לעצמה שתפעל בכל קיבוץ בו תתבקש לעשות זאת. אנו פועלים בשיתוף מלא של מנהלי הקיבוץ מצד אחד ושל הנקלטים הבונים מצד שני תוך שמירה על חייץ משפטי המגן על הקיבוץ במקרה של כשל מקצועי שיווקי או כספי.

scroll back to top